Brist på arbetskraft hotar välfärd och tillväxt

Arbetsmarknadsprognos Norrbottens län 2018

13 december 2017

En allt starkare tillväxt i världshandeln har smittat av sig på Norrbotten. Allt fler av länets företag ser optimistiskt på framtiden och antalet arbetslösa kommer att sjunka från omkring 6,8 procent till omkring 6,4 under det närmaste året. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Norrbotten.

Arbetsförmedlingens prognos för 2018 grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med nästan 700 arbetsgivare i Norrbotten. En särskild rapport har också gjorts för rikets gruvnäring, en näring som spelar en mycket viktig roll för konjunkturen i Norrbotten.

Optimismen bland länets företag ligger på en högre nivå under hösten i år jämfört med den senaste högsta noteringen hösten 2013. Mest optimistiska inför framtiden är man inom personliga och kulturella tjänster, där delar av besöksnäringen ingår, vård och omsorg samt företagstjänster.

Välfärden hotas av brist på arbetskraft

Men den starka konjunkturen, som gör att arbetslösheten kommer att sjunka ännu mer under det närmaste året, gör också att efterfrågan på arbetskraft ökar. Allt fler arbetsgivare uppger att de har allt svårare att få tag på arbetskraft, samtidigt som befolkningen i den yrkesverksamma åldern minskar.

– Det är ett hot mot Norrbotttens tillväxt och välfärd, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens kan göra att företagen inte kan växa, trots att det är en urstark konjunktur. För att klara det här måste vi få ut den arbetskraft som finns i jobb så snabbt som möjligt. Till exempel nyanlända, personer med funktionshinder och de som varit arbetslösa lång tid. De är ett viktigt tillskott till vår arbetskraft.

Basnäringen som ger första raden på ett cv

Många av de företag som ingår i höstens undersökning ingår i besöksnäringen. En bransch som växer snabbt i Norrbotten.

– Visita har nästan 300 arbetsplatser i Norrbotten som medlemmar, en siffra som stigit enormt under de senaste åren, säger Teres Gärdin, regionchef vid Visita. Vårt behov av kockar är vida känt, men i dag ställer kunden även högra krav på service så servitörer/servitriser är också ett bristyrke.

– Vikten av kunskaper som kräver högre studier ökar då vi i dag har yrkesroller som bara för några år sedan inte fanns hos oss. Summerar vi detta är vi basnäringen som ger första raden på ett cv för många, och den bransch som det finns alla möjligheter att stanna i och göra karriär.