Ökad framtidstro och brist på arbetskraft

Arbetsmarknaden i Norrbotten 2017-2018

13 juni 2017

Antalet arbetslösa kommer att sjunka från omkring 7,5 procent till omkring 6,7 under det närmaste året. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Norrbotten. Men en stark konjunktur gör också att allt fler arbetsgivare upplever brist på arbetskraft.

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med omkring 600 arbetsgivare i Norrbotten. En särskild rapport har också gjorts för rikets gruvnäring, en näring som spelar en mycket viktig roll för konjunkturen i Norrbotten.

I vårens undersökning var länets företag klart mer optimistiska inför framtiden än i höstas. Drygt 39 procent av företagen tror på en ökad efterfrågan jämfört med drygt 32 procent i höstas. Mest optimistiska inför framtiden är man inom information och kommunikation samt personliga och kulturella tjänster där delar av besöksnäringen ingår.

Brist på kompetens hotar välfärden

Men trots en stark konjunktur, som gör att arbetslösheten kommer att sjunka under det närmaste året, står Norrbotten också inför stora utmaningar. Allt fler arbetsgivare uppger att de har svårt att få tag på arbetskraft, samtidigt som befolkningen i den yrkesverksamma åldern minskar.

– Bristen på arbetskraft med rätt kompetens kan göra att företagen inte kan växa och det kan hota länets tillväxt och välfärd, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden. För att klara det måste vi få ut till exempel nyanlända, personer med funktionshinder och de som varit arbetslösa lång tid ut på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. De är ett viktigt tillskott till vår arbetskraft.

En fantastisk tillväxt

Ett av de företag som ingår i vårens undersökning är Atea, som är specialister inom it-infrastruktur och utveckling. I Norrbotten har man tre kontor i Piteå, Luleå och Kiruna och har anställt 23 personer 2015 och 27 under 2016.

–Vi håller en liknande takt under första halvan av 2017. Det är en helt fantastisk tillväxt, säger Michael Strömbäck, platschef vid Atea i Luleå. Lyfter vi blicken och tittar framåt så ser vi ett fortsatt behov av projektledare, konsulter inom säkerhet, förändringsledare och systemintegratörer. Vi har även en mycket uppskattad servicedesk som jag tror kommer fortsätta växa med våra kunder under den närmaste tiden.