Ökad optimism och ökad sysselsättning

Arbetsmarknadsprognos Norrbottens län 2017

7 december 2016

Antalet sysselsatta i Norrbotten kommer att fortsätta att öka under 2017. Men samtidigt kommer arbetslösheten att öka något under året. Det beror på att fler nyanlända anmäler sig som arbetssökande efter det stora flyktingmottagandet under hösten 2015.

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med omkring 600 arbetsgivare i Norrbotten. En särskild rapport har också gjorts för rikets gruvnäring, en näring som spelar en mycket viktig roll för konjunkturen i Norrbotten.

Lönsamhetsproblemen inom gruvindustrin har fortsatt att påverka framtidstron i Norrbotten, men i den här prognosen är länets företag något mer optimistiska inför framtiden än i våras. Mest optimistiska inför framtiden är man inom information och kommunikation, vård och omsorg samt handel.

Brist på kompetens hotar välfärden

Samtidigt står länet inför stora utmaningar med stora ersättningsrekryteringar. Till exempel är det omkring 1 400 förvärvsarbetande per år fram till 2025 inom offentliga tjänster som uppnår en pensionsålder på 65 år. Den största delen av dessa åldersavgångar sker inom vården, detta samtidigt som antalet invånare som är 80 år eller äldre bedöms öka med omkring 3 700 personer fram till 2025.

– Allt fler arbetsgivare uppger att de har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden. En utmaning för alla aktörer på arbetsmarknaden är att ta ansvar för de nyanländas etablering samt andra som fortsatt står utanför arbetsmarknaden. Dessa personer är en outnyttjad arbetskraftsresurs som vi måste ta tillvara. Gör vi inte det kommer tillväxten i Norrbotten att hämmas och också att få konsekvenser för välfärden.

En framtidsbransch

En annan utmaning är också samverkan och samspel mellan olika aktörer i samhället för att till exempel klara bristen på bostäder. Drygt 67 procent av byggföretagen kan inte öka sin produktion mer utan att nyanställa, och drygt 38 procent av bygg-företagen har haft svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens det senaste halvåret.

–Byggmarknaden har aldrig varit bättre än nu i Norrbotten, säger Fredrik Kristiansson, chef Sveriges Byggindustrier i Luleå. Och för att vi ska kunna klara den utmaningen så måste vi bli fler.