Ökad sysselsättning trots minskad optimism

Arbetsmarknaden i Norrbotten 2016-2017

8 juni 2016

Efter en liten konjunkturuppgång i Norrbotten i höstas har det vänt svagt nedåt igen. Men samtidigt kommer arbetslösheten att fortsätta sjunka och antalet sysselsatta kommer att öka under det närmaste året.

Arbetsförmedlingens prognos för 2016 och 2017 grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med omkring 600 arbetsgivare i Norrbotten. En särskild rapport har också gjorts för rikets gruvnäring, en näring som spelar en mycket viktig roll för konjunkturen i Norrbotten.

Det är problemen inom gruvindustrin som fortsätter att påverka framtidstron i Norrbotten. I den här prognosen är länets företag något mindre optimistiska inför framtiden än i höstas. Mest optimistiska inför framtiden är man inom tillverkningsindustrin och då främst inom trävaror, handel, hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster (här ingår delar av turismen).

Brist på kompetens hotar välfärden

Samtidigt står länet inför stora utmaningar. Ungefär 2 800 personer uppnår pensionsåldern varje år fram till 2025 vilket gör att den stora bristen på rätt kompetens kommer att kvarstå också under det närmaste året. De största ersättningsrekryteringarna kommer att ske inom vård och omsorg, sjuk- och hälsovård samt utbildning.

– Vi ser att andelen arbetsgivare inom offentlig sektor som uppger att befintlig personal får jobba mer övertid det senaste året ökat från 25 till 43 procent, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden. Det är en alarmerande utveckling. Bristen på arbetskraft och kompetens kommer att hämma tillväxten i Norrbotten och kommer också att få konsekvenser för välfärden.

En framtidsbransch

Antalet lediga platser under året med varaktighet på sex månader eller tills vidare uppgick till omkring 7 350 platser. Det är en ökning med cirka 1 000 jämfört med samma tid 2015. Vård och omsorg står för omkring en tredjedel av samtliga anmälda lediga platser.

– Vi är inne i en stor generationsväxling och det betyder också att vi är en framtidsbransch med stora chanser till jobb, säger Birgitta Nilsson, personalchef vid Luleå kommun. Inom vård- och omsorgsyrkena finns det fler karriärmöjligheter än tidigare. Vi ser också att det stora flyktingmottagandet gör att vi i en nära framtid kommer att ha stora behov av mer personal inom bland annat skola och utbildning.