Svagt uppåt men oförändrad arbetslöshet

Arbetsmarknadsprognos Norrbottens län 2016

9 december 2015

Efter två års försvagning kan en liten konjunkturuppgång märkas i Norrbotten. Antalet sysselsatta i Norrbotten beräknas under 2016 öka med ungefär 800 personer, men arbetslösheten är oförändrad.

Arbetsförmedlingens prognos för 2016 grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under hösten med 582 privata arbetsgivare och 109 offentliga arbetsgivare i Norrbotten. En särskild rapport har också gjorts för gruvnäringen, som spelar en mycket viktig roll för konjunkturen i Norrbotten.

Det är problemen inom gruvindustrin som tidigare påverkat framtidstron, men i den här prognosen är länets företag något mera optimistiska inför framtiden. Mest optimistiska inför framtiden är man inom handel, IT och vård och omsorg.

Ett hot mot regionens tillväxt

Samtidigt står länet inför stora utmaningar. Ungefär 2 800 personer uppnår pensionsåldern varje år fram till 2025 vilket gör att den stora bristen på rätt kompetens kommer att kvarstå. De största ersättningsrekryteringarna kommer att ske inom vård och omsorg, sjuk- och hälsovård samt utbildning. Inom länets tillverkningsindustri och byggverksamhet uppnår cirka 450 respektive 250 per år en pensionsålder av 65 år.

– Det faktum att andelen som fortsätter att jobba efter 65 år hela tiden ökar visar på att bristen på kompetens blir allt större, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå. I förlängningen blir också svårigheterna att rekrytera rätt kompetens ett hot mot tillväxten och välfärden i Norrbotten.

Svårt hitta rätt kompetens

Vart tredje företag i Norrbotten har upplevt rekryteringsproblem det senaste halvåret. 58 procent av de offentliga arbetsgivarna har upplevt att de haft svårt att rekrytera.

– Offentlig sektor är en framtidsbransch med många spännande och utvecklande yrken,  säger Ulrika Sundquist, HR-direktör vid Norrbottens läns landsting. I dag finns fler karriärmöjligheter inom vård- och omsorgsyrkena än tidigare och vi är inne i en stor generationsväxling som gör att det finns goda möjligheter att få jobb för de som har kompetens inom vår sektor.