Fler i jobb och lägre arbetslöshet

Arbetsmarknaden i Norrbotten 2015-2016

10 juni 2015

Den positiva konjunkturen fortsätter i Norrbotten, men i något försvagad takt. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 1 500 personer till och med 2016. Samtidigt kommer arbetslösheten att minska med cirka 1 200 personer.

Arbetsförmedlingens prognos för 2016 grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under perioden mars-april med 560 arbetsgivare i Norrbotten under våren. En särskild rapport har också gjorts för gruvnäringen, som spelar en mycket viktig roll för konjunkuren i Norrbotten.

Men samtidigt som allt fler får jobb och arbetslösheten fortsätter att minska står Norrbotten inför stora utmaningar. Cirka 30 000 av de sysselsatta kommer att uppnå en pensionsålder på 65 år fram till och med 2025. Detta kommer att ske samtidigt med en viss tillväxt av nya jobb. De flesta ersättningsrekryteringarna kommer att ske inom vård och omsorg, sjuk- och hälsovård samt utbildning.

Ett hot mot regionens tillväxt

– Länet har landets högsta andel företag inom det privata näringslivet som upplevt arbetskraftsbrist. Och det är ett hot mot regionens tillväxt om vi inte kan hitta folk med rätt kompetens till de lediga jobben. Det visar att det offentliga samhället i Norrbotten, Arbetsförmedlingen med vuxenutbildningen och universitetet,  nu måste kraftsamla kring kompetensförsörjningen, säger Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.

Mest optimistiska i Arbetsförmedlingens undersökning är företag inom IT, handel, bygg, vård och omsorg samt trä- och pappersvarutillverkning. Inom post och kurir-, förlags- och delar av massmedieverksamhet samt finansiella tjänster är man mer försiktig om framtiden.

Svårt hitta rätt kompetens

Gruvrapporten visar också att 70 procent av företagen inom gruvnäringen i riket upplevt problem att hitta den kompetens man vill ha. Trots att priset på speciellt järnmalm fallit kraftigt det senaste året och 250 jobb har försvunnit bedömer de tillfrågade företagen att antalet sysselsatta inom gruvnäringen i riket kommer att vara oförändrat under 2016.