2 300 fler jobb – arbetslösheten minskar

Arbetsmarknaden i Norrbotten 2014-2015

11 juni 2014

Sysselsättningen i Norrbottens län bedöms fortsätta öka med 2 300 personer fram till slutet av 2015. De flesta jobben kommer att vara inom den privata tjänstenäringen. Arbetslöheten beräknas under den här perioden att minska från 7,7 procent år 2014 till 7,3 procent 2015.

Prognosen, som grundar sig på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, har genomförts under våren och arbetsförmedlare har varit i kontakt med drygt 500 arbetsgivare i Norrbotten som har intervjuats. En särskild prognos har också gjorts för gruvnäringen som spelar en mycket viktig roll för sysselsätningen i Norrbotten.

– Det är glädjande att länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och att utvecklingen på arbetsmarknad ser bra ut. Men vi står också inför utmaningar när det gäller att ersätta alla de yrkesverksamma människor som kommer att gå i pension inom en snar framtid, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen marknadsområde Norra Norrland    

Länets utmaningar på arbetsmarknaden åren 2013 och 2014 

Trots att konjunkturen har varit bra de senaste åren, finns det grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Många av dessa arbetssökande har en bra utbildning och arbetslivserfarenhet. För att klara en fortsatt ökad tillväxt och för att kunna ersätta arbetskraft i samband med stora pensionsavgångar är det viktigt att arbetsgivare ökar möjligheterna för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden.

Gruvnäringen i landet har fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft 

Trots att det råder en viss ekonomisk insatbilitet runt om i världen och metall- och mineralpriserna ändras upp och ner är det fortsatt stabil produktion i gruvorna. Efterfrågan på varor och produkter från de svenska gruvorna är relativt oförändrad. Antalet anställda ökade med 300 det senaste året och det närmaste halvåret kommer det att nyanställas ytterligare 100 utöver de cirka 650 tjänster som ska ersätta de personer som kommer att gå i pension. För några yrken i branschen råder det mer påtaglig brist på arbetskraft och det medför svårigheter att rekrytera personal. Det gäller särskilt för specialiserade ingenjörer, elmontörer och elreparatörer samt drift- och verksmhetschefer.