400 nya jobb i kultur och media till 2019

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2019

19 december 2018

Sysselsättningen inom kulturbranscherna ökar för tredje året i rad, med 400 personer 2019. Men det är konkurrens om jobben och numera krävs digital kompetens i de flesta kulturyrken.

Den starka arbetsmarknaden i Sverige har fått genomslag även inom området kultur och media. Arbetsförmedlingen skriver upp sin prognos för 2018 till 800 nya jobb inom kulturbranscherna. Även nästa år kommer antalet sysselsatta att växa, men i något lägre takt, med 400 personer.

– Vi har ett tydligt trendbrott inom kulturbranscherna, med ökad sysselsättning flera år i rad. Samtidigt är arbetsgivarna fortsatt försiktiga med att anställa, sysselsättningsökningen gäller nästan bara uppdragsbaserade jobb, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Prognosen bygger på intervjuer med arbetsgivare i kulturbranscherna. Den visar att filmbranschen har starkast förväntningar på en fortsatt ökad efterfrågan under nästa år. Det görs mer film och tv-serier, något som innebär högre sysselsättning i form av kortare uppdrag i samband med inspelningar.

Bild och Form har haft en sysselsättningsökning i år och räknar med ett fortsatt starkt år med en viss ökning av nya jobb.  Även arbetsgivarna inom Scen och Ton planerar för något fler sysselsatta. Inom Ord och Media är tongångarna inte lika positiva, där minskar antalet sysselsatta marginellt.

Det är fortsatt konkurrens om jobben inom konstnärliga yrken, som musiker, konstnärer, skådespelare och fotografer.  Samtidigt är det brist på kvalificerade scentekniker, ljus- och ljudtekniker. Filmbranschen upplever också att de har svårt att rekrytera filmarbetare.

– Vi ser att allt fler arbetsgivarna efterfrågar kulturarbetare och konstnärer med hög multikompetens. Det kan handla om allt från digital och teknisk kompetens till kunskaper i marknadsföring, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker.

Arbetslösheten fortsätter att minska inom Arbetsförmedlingen Kultur Media. I slutet av 2019 väntas 2 100 personer vara inskrivna som arbetslösa, jämfört med 2 300 i år.

Totalt är cirka 80 000 personer sysselsatta inom kultur och media. Många kombinerar eget företagande med korta uppdrag och varvar med arbete inom andra branscher.

Arbetsmarknadsläget under 2019 för ett urval yrken

Yrken med viss brist:

Belysningsmästare / Ljussättare
Filmproduktionsledare
Inspelningsledare
Kyrkomusiker
Maskörer
Projektledare teknik (ljus, ljud, bild etc.)
Perukmakare
Scenmästare
Scentekniker
Teaterproducenter

Överskottsyrken:

Bildkonstnärer
Dansare
Fotografer
Formgivare
Musiker, klassisk musik
Musikalartister
Skulptörer
Skådespelare
Sångare, klassisk musik
Textilkonstnärer