1 800 nya jobb i Kronobergs län, men fortsatt svårt att hitta arbetskraft

Arbetsmarknaden i Kronoberg 2019-2020

12 juni 2019

Sysselsättningen väntas öka i Kronobergs län 2019-2020 trots att länets arbetsgivare sänkt förväntningarna på efterfrågeutvecklingen det kommande halvåret. För länet är kompetensbristen en fortsatt utmaning. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 500 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om efterfrågan och tillgången på arbetskraft

Efterfrågan på varor och tjänster ligger på en fortsatt hög nivå, men blir något lägre fram till 2020. Detta indikerar att konjunkturtoppen har passerats och att en viss avmattning är på gång. Störst optimism finns inom industrin, medan den privata tjänstesektorn samt bygg- och anläggning är mer avvaktande. Totalt ligger nivån för länets näringsliv på ett något starkare än normalt läge.

Sysselsättningen i Kronobergs län bedöms ändå öka fram till slutet av 2020 med starkare tillväxt under 2019, som sedan bromsar in något nästa år. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög och finns inom majoriteten av branscherna. Totalt blir det 1 800 nya arbetstillfällen under prognosperioden.

– Trots en viss dämpning väntas ett fortsatt stort behov av arbetskraft i Kronobergs län och ökad sysselsättning. Samtidigt kvarstår problemet med en betydligt högre arbetslöshet bland personer med förgymnasial utbildning jämfört med de som har högre utbildning, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker

I år väntas minskningen av arbetslösheten stagnera för att sedan öka under 2020. Detta beror på att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen och då blir fler arbetslösa. I slutet av 2020 beräknas arbetslösheten vara 7 800 personer eller 7,9 procent av arbetskraften.

– Svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens kvarstår och får konsekvenser för länet och samtidigt kan många av de arbetssökande inte konkurrera om jobben. För att minska rekryteringsproblemet framöver behöver vi hitta nya lösningar och stöd för att bättre ta tillvara all kompetens och arbetsförmåga i länet, konstaterar Valdete Hashani.