2 200 fler sysselsatta i Kronobergs län

Arbetsmarknaden i Kronoberg 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsmarknaden i Kronobergs län kommer att fortsätta vara stark under 2018 och 2019. Majoriteten av länets arbetsgivare planerar att anställa men har svårt att hitta personer med rätt kompetens.

Även om efterfrågan på varor och tjänster bland privata arbetsgivare har fallit något det senaste året tror ändå arbetsgivarna på en efterfrågeutveckling som är starkare än normalt. Tillväxten kan dock hämmas av svårigheten att få tag på arbetskraft.

– Både privata och offentliga arbetsgivare signalerar rekordhöga bristnivåer. Det är svårt för dem att få tag på personal med den önskade kompetensen, säger Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– För att klara utmaningarna med kompetensförsörjningen behöver flera parter samarbeta, Arbetsförmedlingen, kommun och företag. Ingen aktör löser utmaning på egen hand, säger David Fridlund, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Antalet sysselsatta i länet bedöms trots rekryteringssvårigheter öka med 2 200 personer till slutet av 2019. Under samma period beräknas arbetslösheten minska från 8,3 till 8,2 procent.

Svårare för vissa att få jobb

Trots ett gott arbetsmarknadsläge är det svårare för vissa grupper med utsatt ställning att få jobb. De som saknar en avslutad gymnasieutbildning riskerar att hamna i längre tider av arbetslöshet. Likaså finns det en vattendelare mellan inrikes och utrikes födda personer. För inrikes födda råder i princip full sysselsättning medan arbetslösheten för utrikes födda ökat. Personer med utsatt ställning utgör numera cirka 80 procent av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Kronobergs län.

– Det finns goda jobbmöjligheter inom flera branscher men utmaningen är att många av de arbetssökande saknar rätt kompetens. Med en utbildning ökar du dina chanser att komma i jobb, säger David Fridlund, arbetsförmedlingschef i Växjö.