Sysselsättningen ökar – men stora utmaningar för att lösa kompetensbristen

Arbetsmarknaden i Kronoberg 2016-2017

8 juni 2016

Länets arbetsmarknad fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Fram till slutet av 2017 beräknas sysselsättningen öka med 1 700 personer. Samtidigt finns stora utmningar. Den svenskfödda delen av befolkningen minskar, och många arbetsgivare upplever svårigheter i samband med rekryteringar.

Stämningsläget bland länets arbetsgivare har stärkts ytterligare och en majoritet av företagen tror på ökad efterfrågan på varor och tjänster. Arbetsförmedlingen bedömer därför att sysselsättningen i länet kommer att öka med 900 personer under 2016 och med ytterligare 800 personer under 2017.

Trots att konjunkturen stärks och sysselsättningen stiger så bedöms inte arbetslösheten under perioden att minska, tvärtom. Under 2016 förväntas den ligga stilla, för att sedan öka med cirka 250 personer under 2017. En förklaring till detta är arbetskraftens snabba ökning genom ett stigande antal nyanlända. Antal personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen.

Stora utmaningar

Tillskottet av nyanlända på arbetsmarknaden är viktigt för länets framtida utveckling, då den svenskfödda delen av befolkningen minskar och då antalet äldre som lämnar arbetsmarknaden är fler än antalet som tillkommer.

Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt kompetens i samband med rekryteringar. Nu uppger 30 procent av de privata arbetsgivarna och 64 procent av de offentliga att de upplevt sådana problem de senaste sex månaderna. Den lediga arbetskraftens kunskaper matchar med andra ord inte alltid arbetsmarknadens krav, vilket innebär att det såväl i Sverige som i Kronobergs län råder kompetensbrist. 

- Det är den utrikes födda delen av befolkningen som kommer att stå för både befolkningstillväxt och arbetskraftsökning framöver. Nu krävs ett utökat samarbete mellan arbetsförmedling, näringsliv, kommun och region för att lösa de stora utmaningar vi står inför, säger Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef i Växjö.