Ökad sysselsättning men stora utmaningar på länets arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Kronoberg 2015-2016

10 juni 2015

Drygt 60 procent av länets privata arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan det närmaste halvåret. Det gör att sysselsättningen i Kronobergs län beräknas stiga med 500 personer i år och med ytterligare 600 personer nästa år.

Samtidigt står länet inför stora utmaningar, där 71 procent av de arbetssökande tillhör grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden.

En stabilare omvärldsekonomi och en stark inhemsk köpkraft gör att förväntningarna bland länets arbetsgivare är något starkare än normalt. Arbetsförmedlingen bedömer därför att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 1 100 personer till slutet av 2016.

Trots stärkt konjunktur och ökad sysselsättning kommer arbetslösheten att ligga kvar på en relativt hög nivå. Det beror på att antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningsökningen. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten i länet kommer att stiga något under 2015, för att sedan minska med cirka 300 personer under 2016.

Stora utmaningar på länets arbetsmarknad

Andelen personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka. De utgör nu 71 procent av samtliga inskrivna på länets arbetsförmedlingar. Det är denna grupp som stått för ökningen av arbetslösheten de senaste åren.

- Här står Arbetsförmedlingen, liksom andra aktörer i samhället, inför en jätteutmaning. Tillsammans med bland annat kommunerna, näringslivet och migrationsverket måste vi försöka förhindra att människor hamnar i ett varaktigt utanförskap, säger Anna Palmgren, tf arbetsförmedlingschef i Växjö.

En annan stor utmaning på arbetsmarknaden är att 24 procent av arbetsgivarna uppger att de har svårt att hitta kompetent arbetskraft i samband med rekryteringar. Den lediga arbetskraftens kunskaper matchar med andra ord inte alltid arbetsmarknadens krav, vilket innebär att det såväl i Sverige som i Kronobergs län råder kompetensbrist.