1 950 färre arbetslösa i slutet av 2015

Arbetsmarknaden i Kronoberg 2014-2015

11 juni 2014

Länets arbetsgivare ser positivt på den närmaste framtiden. Stämningsläget är starkare än normalt, framför allt inom den privata tjänstenäringen och byggverksamheten men även industrisektorn är positiv.

Arbetslösheten beräknas minska med 950 personer i år och med ytterligare 1 000 personer nästa år.

En förbättrad konjunktur förväntas leda till att rekryteringen av arbetskraft ökar de kommande 1,5 åren. I slutet av 2015 beräknas antalet arbetslösa i länet ha minskat med 1 950 personer jämfört med slutet av 2013.

- Arbetslösheten har minskat sakta men successivt det senaste halvåret. Nu tror vi att minskningstakten kommer att öka, men vi står samtidigt inför stora utmaningar. Vi har en stor grupp sökande som varit arbetslös länge och vi har många personer i så kallade utsatta grupper, säger Peter Andersson, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Sysselsättningen ökar 

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 700 personer i år och med ytterligare 950 personer nästa år. Det är framför allt den privata tjänstesektorn och byggverksamheten som kommer att bidra till en positiv sysselsättningsutveckling, men även inom industrin räknar man med ökad aktivitet.

Fortsatta utmaningar på länets arbetsmarknad 

Trots att många personer i länet är utan arbete uppger ett flertal arbetsgivare att de har svårt att hitta personer med den kompetens som eftersöks, framför allt till yrken som kräver längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och erfarenhet.

Det finns en risk att många människor drabbas av längre arbetslöshetstider och att svagare grupper fastnar i utanförskap. Antalet personer i utsatta grupper utgör nu 65 procent av samtliga arbetslösa i länet. Det finns en risk att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden inte kommer dessa grupper till del.