Sysselsättningen ökar – men stor kompetensbrist i offentlig verksamhet

Arbetsmarknaden i Kalmar 2016-2017

8 juni 2016

Länets arbetsmarknad fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Enligt Arbetsförmedlingens nya prognos förväntas sysselsättningen öka med 1 500 personer till slutet av 2017. Samtidigt finns stora utmaningar, inte minst då många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens i samband med rekryteringar. 

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet. Men trots att sysselsättningen i länet beräknas öka med 800 personer under 2016 och med ytterligare 700 personer under 2017, så kommer inte arbetslösheten att minska under prognosperioden. En förklaring till detta är arbetskraftens snabba ökning genom ett stigande antal nyanlända. Antal personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen. Utrikes födda är, och kommer att vara, viktiga för att upprätthålla en hög sysselsättning i länet, då antalet sysselsatta bland inrikes födda minskar.

Under 2016 beräknas arbetslösheten minska med 200 personer, för att sedan under 2017 öka med lika många.

Positiva tongångar men med orosmoln

Förväntningarna bland länets arbetsgivare vad gäller efterfrågan på varor och tjänster är i vårens undersökning större än normalt. Störst optimism finns inom den privata tjänstesektorn och industrin. Samtidigt har många arbetsgivare upplevt brist på rätt kompetens i samband med rekryteringar. Svårast att hitta personer med rätt kompetens finns inom offentlig verksamhet, där 60 procent av arbetsställena anger brist. Bristtalen har stigit stadigt sedan 2009, då mindre än 20 procent av arbetsgivarna upplevde brist. Bland arbetsgivarna inom det privata näringslivet anger 23 procent att man har haft svårt att hitta rätt personal.

- Här har Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer på arbetsmarknaden, som kommuner, näringsliv och region, en stor utmaning framför sig. Alla måste hjälpas åt och vi måste stärka samarbetet ytterligare för att på olika sätt hitta rätt kompetens till de lediga jobben, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.