Optimism på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsprognos Kalmars län 2016

9 december 2015

Arbetsgivarna i Kalmar län är optimistiska inför den närmsta framtiden när det gäller efterfrågan på varor och tjänster. Enligt Arbetsförmedlingens nya prognos beräknas därför sysselsättningen i länet öka med 900 personer under 2016.

Förväntningarna bland länets arbetsgivare vad gäller efterfrågan på varor och tjänster är i höstens undersökning större än normalt. Störst optimism finns inom den privata tjänstesektorn och byggbranschen. Även inom offentlig verksamhet förväntas antalet tjänster öka, medan man inom indsustrin tror på ett oförändrat läge. Arbetsförmedlingen gör bedömningen att antalet sysselsatta i länet kommer att öka med 700 personer under 2015 och med ytterligare 900 personer under 2016.

Svag minskning av arbetslösheten

Trots ökad sysselsättning beräknas arbetslösheten ligga kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Det beror på att antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningsökningen. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet arbetslösa i länet minskar med 50 personer under 2016.

- Det är framför allt gruppen utrikes födda som ökar och gör att det blir fler personer på arbetsmarknaden. Generellt sett tar det längre tid för den nyanlända arbetskraften att bli fast etablerad på arbetsmarknaden, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Svårt hitta rätt personal

En stor utmaning för såväl Arbetsförmedlingen som andra aktörer på arbetsmarknaden är att 27 procent av de privata arbetsgivarna och hela 56 procent av de offentliga uppger att de har svårt att hitta rätt arbetskraft i samband med rekryteringar. Det är fler än tidigare. Många av de arbetssökande har med andra ord inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Fler utmaningar

En annan stor utmaning är att andelen arbetssökande med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar. I oktober 2015 utgjorde de 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet, att jämföra med 64 procent ett år tidigare.