Positiv utveckling men fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Kalmar 2015-2016

10 juni 2015

Sysselsättningen i Kalmar län bedöms öka med 600 personer i år och ytterligare 700 nästa år, samtidigt som arbetslösheten bedöms minska med totalt 600 personer till utgången av 2016. Det framgår av vårprognosen, där arbetsgivarna i länet ser positivt på den närmaste framtiden.

Samtidigt står länet inför stora utmaningar, då 68 procent av de arbetssökande tillhör grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden. En andel som fortsätter att stiga.

En stabilare omvärldsekonomi och en stark inhemsk köpkraft gör att förväntningarna bland länets arbetsgivare är något starkare än normalt. Arbetsförmedlingen bedömer därför att antalet sysselsatta kommer att öka med 1 300 personer till slutet av 2016.

I april 2015 låg länets arbetslöshet på en lägre nivå än riksgenomsnittet och arbetslösheten i länet bedöms fortsätta att minska under såväl slutet av 2015 som under 2016, med 300 personer i år och ytterligare 300 personer nästa år.

- Trots goda utsikter för arbetsmarknaden i Kalmar län väntar fortsatt stora utmaningar. Flera arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och andelen personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka. Här står Arbetsförmedlingen, liksom andra aktörer i samhället, för en jätteutmaning, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Stora utmaningar på länets arbetsmarknad

68 procent av de arbetssökande i länet tillhör grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden, och denna andel fortsätter att öka. Det är denna grupp som stått för ökningen av arbetslösheten de senaste åren.

Trots att det finns många personer utan arbete i länet har ett flertal arbetsgivare svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Den lediga arbetskraftens kunskaper matchar i många fall inte arbetsmarknadens krav, vilket innebär att det i såväl Sverige som Kalmar län råder kompetensbrist.