300 färre arbetslösa nästa år

Arbetsmarknadsprognos Kalmars län 2015

9 december 2014

Arbetslösheten i Kalmar län beräknas minska med 300 personer nästa år. Samtidigt beräknas sysselsättningen öka med 700 personer. Det framgår av Arbetsförmedlingens senaste prognos, där arbetsgivarna i länet är något mindre positiva än för ett halvår sedan då det gäller efterfrågan på varor och tjänster.

I våras hade länets arbetsgivare en tydligt positiv syn på efterfrågan av varor och tjänster. Den förbättrade konjunkturen förväntades leda till en minskning av arbetslösheten med 800 personer under 2015.

- Även om konjunkturen fortsätter att utvecklas positivt så går det sakta och nu tror vi att arbetslösheten kommer att minska med cirka 300 personer nästa år, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Sysselsättningen ökar

Sysselsättningen beräknas öka med 700 personer under nästa år. Det är framför allt den privata tjänstesektorn och offentlig sektor som kommer att bidra till en positiv sysselsättningsutveckling, men även industrin och byggsektorn räknar med en ökning av antalet anställda.

Svårt hitta rätt personal

Trots hög arbetslöshet uppger 19 procent av arbetsgivarna i länet att de har svårt att hitta personer med den kompetens som eftersöks, framför allt till yrken som kräver längre eftergymnasial utbildning. Här utmärker sig framför allt offentlig sektor, som upplevt svårigheter i 45 procent av rekryteringarna det senaste halvåret.

Utsatta grupper växer

Det finns en risk att många människor drabbas av längre arbetslöshetstider och att svagare grupper fastnar i utanförskap. Trots att arbetslösheten minskar, och bedöms fortsätta minska, ökar antalet personer i utsatta grupper. I oktober 2014 utgjorde de 64 procent av samtliga arbetslösa i länet.