Arbetslösheten sjunker kommande år

Arbetsmarknaden i Kalmar 2014-2015

11 juni 2014

Arbetsgivarna i Kalmar län ser positivt på de kommande 1,5 åren och tror på en ökad efterfrågan av varor och tjänster. Störst optimism visar företagen inom privata tjänster och byggverksamhet, men även industrin ser nu mer positivt på framtiden.

Arbetslösheten beräknas minska med 900 personer i år och med ytterligare 800 nästa år. Sysselsättningen beräknas ha ökat med 1 700 personer till slutet av 2015.

- Arbetslösheten i länet har minskat sedan i höstas och enligt prognosen kommer den att fortsätta att minska i minst samma takt. En av våra största utmaningar framöver blir att matcha arbetssökande till de jobb som arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens till, säger Hans Fritz, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Arbetslösheten sjunker

Länets arbetsgivare har i vårens undersökning en positiv syn på efterfrågan av varor och tjänster. Den förbättrade konjunkturen förväntas leda till att rekryteringarna ökar under 2014 och 2015 och att arbetslösheten därmed sjunker. I slutet av 2015 beräknas antalet arbetslösa i länet vara 7 700 personer, en minskning med 1 700 personer sedan slutet av 2013.

Sysselsättningen ökar

Sysselsättningen beräknas öka med 800 personer i år och med ytterligare 900 personer nästa år. Det är framför allt den privata tjänstesektorn och byggverksamheten som kommer att bidra till en positiv sysselsättningsutveckling, men även inom industrin räknar man med ökad aktivitet. Sysselsättningen inom den offentliga förvaltningen beräknas däremot att förbli oförändrad.

Stora utmaningar

Trots att många personer i länet är utan arbete uppger 20 procent av arbetsgivarna att de har svårt att hitta personer med den kompetens som eftersöks, framför allt till yrken som kräver längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och erfarenhet. Gapet mellan utbud och efterfrågan är således i nuläget en kompetensbrist snarare än en arbetskraftsbrist. På sikt står länet emellertid inför en arbetskraftsbrist.

Det finns en risk att många människor drabbas av längre arbetslöshetstider och att svagare grupper fastnar i utanförskap. Antalet personer i utsatta grupper fortsätter att öka och utgör nu 62 procent av samtliga arbetslösa i länet. Det finns en risk att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden inte kommer dessa grupper till del.