Fler i jobb under 2019-2020, men även fler arbetslösa

Arbetsmarknaden i Jönköping 2019-2020

12 juni 2019

Det är fortsatt god arbetsmarknad i Jönköpings län och sysselsättningen väntas öka med 3 500 personer 2019-2020. Arbetslösheten beräknas dock öka något under 2020.

Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsätter i huvudsak att utvecklas i positiv riktning under resten av 2019 och under 2020. Men takten i förändringen bromsar in och under loppet av år 2020 väntas arbetslösheten att öka något. Nya jobb kommer ändå att skapas men inte i samma omfattning som under de närmast föregående åren. Bedömningen är att omkring 3 500 fler har arbete i slutet av 2020 i jämförelse med slutet av 2018. Tillväxten sker i både offentlig och privat sektor, och omfattar nästan alla branscher.

- Det är mycket glädjande att vi får fler jobb i länet. Men ska vi lösa bristen på utbildad arbetskraft krävs insatser på flera fronter. Förbättrad studie- och yrkesvägledning och en tydligare koppling mellan skola och näringsliv är några exempel, säger Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet men samtidigt som sysselsättningen stiger så ökar även arbetslösheten under år 2020. Det beror på ett något svagare konjunkturläge och att utbudet av arbetskraft ökar något mer än sysselsättningen. Även om jobbtillväxten fortsätter att vara stark så finns det många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och läget är särskilt bekymmersamt för personer med kort utbildning.

- I Jönköpings län finns det för närvarande över 4 000 arbetslösa som saknar gymnasieutbildning. Det är alldeles för många, i synnerhet mot bakgrund av att en gymnasieutbildning ofta är ett grundkrav för att få en anställning. Därför är det så viktigt att vi fortsätter att vägleda och matcha till arbete genom utbildning, säger Jens Lotterberg.