1 800 fler jobb i Jönköpings län nästa år

Arbetsmarknadsprognos Jönköpings län 2019

12 december 2018

Arbetsmarknaden i Jönköpings län är stark och fortsätter att växa under 2019. Jobbtillväxten är bred, och fler jobb skapas både inom den privata och offentliga tjänstesektorn, liksom inom bygg och industri. Däremot minskar sysselsättningen något inom jord- och skogsbruk. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

– Det är glädjande att jobbtillväxten fortsätter även under nästa år. Många av de nya jobben kommer att gå till utrikes födda, vilket förklaras av att en allt större del av den arbetsföra befolkningen i länet består av utrikes födda, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen.

Samtidigt som Arbetsförmedlingen spår fler i arbete sjunker antalet arbetslösa nästa år med 400 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 5,4 procent i sista kvartalet 2019.

– Trots att arbetslösheten minskar finns det fortsatt många arbetssökande i länet som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Läget är särskilt bekymmersamt för personer med kort utbildning. För att långsiktigt stärka dessa individers position på arbetsmarknaden är utbildningsinsatser avgörande, säger Ida Karlsson.

För många av arbetsgivarna i länet blir rekryteringen av utbildad arbetskraft utmanande, vilket hämmar jobbtillväxten inom ett stort antal yrken. Bland offentliga arbetsgivare har det dock blivit allt vanligare att man anpassar kraven för att kunna rekrytera. Även privata arbetsgivare sänker kraven, men inte i samma utsträckning. Det är istället vanligare att man väljer att inte rekryterar alls till de utlysta tjänsterna.

Även på längre sikt kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft blir fortsatt hög.

– Mycket tyder också på att det dessutom kommer at behövas nya kompetenser som inte finns på arbetsmarknaden idag. Detta innebär att utbildning, omskolning och kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare på framtidens arbetsmarknad,  säger Ida Karlsson.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer med 650 arbetsgivare inom samtliga branscher i länet.