Het arbetsmarknad i Jönköpings län

Arbetsmarknaden i Jönköping 2016-2017

8 juni 2016

Företagen i Jönköpings län ser ljust på framtiden och sällan har så många haft planer på att anställa för att möta en ökad efterfrågan som nu. Ökad efterfrågan i Europa och USA gynnar industrin i Jönköpings län vilket i sin tur ökar efterfrågan i den privata tjänstesektorn.

Därmed kommer fler i arbete och sysselsättningen bedöms öka med cirka   3 300 personer i Jönköpings län fram till slutet av 2017.

Det visar den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen släpper i dag. Prognosen grundas på de intervjuer som gjorts med över 500 av länets arbetsgivare under våren.

I dag släpps Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Jönköpings län 2016-2017. Högkonjunkturen gäller de flesta branscher, men ger inte en så stor effekt på arbetslösheten som kunde förväntas. Det beror på det ökade inflödet av utrikes födda genom invandringen.

Arbetslösheten ligger kvar runt 11 000 personer i länet i slutet av 2017.

– I Jönköpings län råder närmast full sysselsättning för inrikes födda, men länet ligger strax över rikssnittet när det kommer till utrikes födda. Orsaken till detta är bland annat att länet har en förhållandevis liten tjänstesektor vilket är där de flesta ingångsjobben finns, säger analytikern Josef Lannemyr på Arbetsförmedlingen.

Bland företagen som intervjuats under hösten tror en majoritet att efterfrågan för deras varor eller tjänster kommer att öka under 2016 och 2017. De köpstarka hushållen bidrar tillsammans med den ökade exporten och det stora behovet av personal i offentlig sektor till att sysselsättningen ökar. Många arbetsgivare ser ett behov av att anställa fler för att kunna växa.

– Eftersom arbetslösheten är så låg bland inrikes födda så ligger nästan hela potentialen i arbetskraften hos de utrikes födda. En viktig framtidsfråga är att matcha kompetensen hos de nyanlända med efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Josef Lannemyr.