Arbetsförmedlingen ser ljust på sysselsättningen i Jönköpings län

Arbetsmarknaden i Jönköping 2014-2015

11 juni 2014

I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2014-2015 bedöms sysselsättningen i länet öka med omkring 2 700 personer till slutet av 2015, framför allt i olika delar av den privata tjänstesektorn.

- Nu har det faktiskt vänt och jag känner på mig att vi är på rätt väg, säger Claes Svahnström, arbetsförmedlingschef i Jönköping.

En begynnande återhämtning av svensk ekonomi med köpglada hushåll påverkar arbetsmarknaden och sysselsättningen, även om den är beroende av utvecklingen i omvärlden – inte minst i det av exportindustrin starkt präglade Jönköpings län.

Det konstaterar Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen, i den länsprognos för arbetsmarknadsutsikterna, som presenterades vid en presskonferens på Arbetsförmedlingen i Jönköping på onsdagen.

Ser man på nuläget har antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län minskat med 6,7 procent årets fyra första månader jämfört med samma period för ett år sedan. Det är mer än riket, där motsvarande tillbakagång är 4,3 procent.

Bland ungdomar (18-24 år) ser det ännu bättre ut. I den gruppen har antalet inskrivna arbetslösa i länet minskat med cirka 15 procent samma period.

Vikten av gymnasiestudier

Arbetslösheten i länet förväntas till fjärde kvartalet slutet av 2014 ha minskat med omkring 1 000 personer, jämfört med samma tid föregående år, vilket innebär att arbetslösheten landar på 6,8 procent (andel av arbetskraften 16-64 år).

Till utgången av 2015 förväntas antalet inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 1 000 personer, till en arbetslöshetsnivå på knappt 6,2 procent.

För 2013 låg motsvarande nivå på 7,4 procent.

Trots den goda prognosen förväntas grupper med en svagare anknytning till arbetsmarknaden ha en fortsatt besvärlig situation.

”Ungdomar som inte avslutat gymnasiet (eller saknar fullständiga grundskolebetyg) löper stor risk att aldrig komma in på arbetsmarknaden och därmed cementeras i ett permanent utanförskap”, skriver Andreas Mångs i prognosen.

Prognosen grundar sig på intervjuer med arbetsgivare i länet. Företagen som tillfrågats konstaterar att det stabilare läget i ekonomin har lett till en starkare efterfrågan och hälften av företagen i Jönköpings län förväntar sig en fortsatt ökning av efterfrågan fram till 2015.