600 nya jobb i Jämtlands län till 2020

Arbetsmarknaden i Jämtland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stabil och sysselsättningen kommer att öka med 600 fram till slutet av 2020. Företagarna ser positivt på framtiden även om förhoppningarna dämpats något. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2020.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning där 308 privata och offentliga arbetsgivare i länet har intervjuats under våren visar att företagen ser positivt på det kommande året, även om de är något dämpade jämfört med i höstas. Antalet lediga tjänster fortsätter att strömma in till Arbetsförmedlingen.

– Företagarna är positiva inför framtiden även om behovet av nyrekryteringar inte längre är lika stort. En bild som bekräftas av fortsatt låga varsel- och konkursnivåer, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Ökad sysselsättning

Även om konjunkturen har mattats av bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 200 personer i år och med ytterligare 400 till slutet av 2020. Arbetslösheten beräknas vara mer eller mindre oförändrad i år och stanna kring 5,9 procent av arbetskraften. Däremot väntas en ökning till 6,1 procent i slutet av 2020 då cirka 3 900 personer beräknas vara inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller i program.

Det råder brist på arbetskraft inom alla sektorer. De stora volymerna finns inom vård och omsorg, utbildning, teknik och it samt bygg och anläggning. Och bristen förväntas öka inom både den privata och den offentliga sektorn.

– Det största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens, säger Maria Salomonsson.

Kompetensförsörjning avgörande

Länet står inför flera utmaningar på arbetsmarknaden:

  • inskrivna arbetslösa minskar – men inte för alla grupper
  • medvetenheten om hur det egentligen ser ut måste öka
  • utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden

– En fördjupad samverkan är nödvändig för att lösa bristen på arbetskraft. Alla aktörer på arbetsmarknaden behöver fokusera på långsiktiga samarbeten för att bygga kedjor av insatser för individen, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län och talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län, och fortsätter:

– För arbetssökande är det viktigt att vara påläst kring arbetsmarknadens behov och var de lediga jobben finns, både nu och i framtiden, för att kunna utbilda sig för arbetet. Gymnasieexamen och körkort är ofta viktiga kompetenser.