500 nya jobb i Jämtlands län 2019

Arbetsmarknadsprognos Jämtlands län 2019

12 december 2018

Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stabil och företagen har stark tilltro på framtiden. Stämningsläget är positivt, särskilt inom hotell och restaurang, transport och finansiella tjänster. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning där 320 privata och offentliga arbetsgivare i länet har intervjuats under hösten visar att företagen ser positivt på det kommande året och att andelen som står inför rekryteringar har ökat kraftigt.

– I Jämtlands län märks ännu ingen avtagande tillväxttakt. Företagarna är positiva inför framtiden står inför nyrekryteringar. En bild som bekräftas av låga varsel- och konkursnivåer, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Med en fortsatt stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 650 personer i år och med ytterligare 500 till slutet av 2019. Arbetslösheten beräknas fortsätta att minska med ungefär 200 personer till 5,7 procent av arbetskraften.

Arbetskraftsbristen en ond cirkel

Det råder brist på arbetskraft inom alla sektorer. De stora volymerna finns inom vård och omsorg, utbildning, teknik och it samt bygg och anläggning. Och bristen förväntas öka inom både den privata och den offentliga sektorn.

– Bristen på arbetskraft får allvarliga konsekvenser på både lång och kort sikt. Det blir en ond cirkel med personal som har svårt att få en sammanhängande semester för att det är svårt att få tag på vikarier och får senarelägga semester och jobba extra på helger vilket i sin tur leder till sjukskrivningar som förvärrar situationen ytterligare, säger Maria Salomonsson.

Kompetensförsörjning avgörande

Länet står inför flera utmaningar på arbetsmarknaden:

  • inskrivna arbetslösa minskar – men inte för alla grupper
  • medvetenheten om hur det egentligen ser ut måste öka
  • arbetsmarknaden är i omvandling

– En fördjupad samverkan är nödvändig för att lösa bristen på arbetskraft. Alla aktörer på arbetsmarknaden behöver fokusera på långsiktiga samarbeten för att bygga kedjor av insatser för individen, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län och talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län, och fortsätter:

– För arbetssökande är det viktigt att vara påläst kring arbetsmarknadens behov och var de lediga jobben finns, både nu och i framtiden, för att kunna utbilda sig för arbetet. Gymnasieexamen och körkort är ofta viktiga kompetenser.