Matchningen på arbetsmarknaden en allt större utmaning

Arbetsmarknaden i Jämtland 2016-2017

8 juni 2016

Arbetsmarknaden i länet fortsätter att förbättras. De största utmaningarna är kopplade till åldersstrukturen och det ökade inflödet av personer födda utanför Europa.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning bland drygt 300 privata och offentliga arbetsgivare i länet visar att företagen är försiktigt optimistiska inför framtiden. Men arbetslösheten väntas stiga till 8,0 procent av arbetskraften, eller till motsvarande drygt 5 000 personer år 2017. Bedömningen är att det främst är utrikesfödda som kommer att bidra till ökningen.

– Risken är stor att de hamnar i långa tider utan arbete och kommer att utgöra en allt större andel av de arbetslösa, säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Samtidigt råder känd arbetskraftbrist och i takt med att de stora pensionsavgångarna träder ikraft ökar bristen. Många av de inskrivna på länets arbetsförmedlingar saknar tillräcklig utbildningsnivå och kompetens för de lediga jobben.

– Att ta till vara den arbetskraftsresurs som de nyanlända är förutsätter också att arbetsmarknadens parter samverkar med varandra för att tillgodose kompetensförsörjningen i länet. Det är viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete i dag, genom bland annat utbildning och praktik i nära samverkan med företagen, säger Fredrika Henriksson, chef på Arbetsförmedlingen i Östersund.

Högst bristtal i landet inom offentlig sektor

Länets offentliga sektor har högst bristtal i landet, det vill säga arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. Svårigheten har ökat starkt sedan i höstas och 78 procent av arbetsgivarna uppger att de har upplevt en brist när de skulle rekrytera personer. Snittet för riket ligger på 63 procent. Bristen beror främst på de stora pensionsavgångarna inom vård och omsorg där det sker många ersättningsrekryteringar och det är här som de flesta lediga platserna finns.

– Det är heller ingen ljusning i sikte. Inom fem år uppnår 6 100 pensionsåldern. Om ytterligare fem år är det 6 700 till. Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en utmaning för alla parter i länet, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.