Företagarna tror på en svagare utveckling

Arbetsmarknaden i Jämtland 2015-2016

10 juni 2015

Jämtlands län fortsätter att återhämta sig under 2015 och 2016, men inte i lika hög grad som tidigare. Företagarnas förväntningar på utvecklingen av länets arbetsmarknad har minskat men den bedöms fortfarande vara stabil.

Två gånger per år presenterar Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på drygt 350 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Jämtlands län inom i stort sett alla branscher. Intervjuerna till den här prognosen genomfördes under våren 2015 och rör 2015 och 2016.

– Företagen har minskat sin tilltro till konjunkturen men bedömer ändå att arbetsmarknadsläget kommer att vara stabilt i länet, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Sjunkande arbetslöshet men många utmaningar

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Jämtlands län under 2015 och den bedöms fortsätta göra så även nästa år då den beräknas vara 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Men utmaningarna på arbetsmarknaden är många. Den största utmaningen på längre sikt, är befolkningsutvecklingen. Pensionsavgångarna fortsätter, och ökar samtidigt som påfyllnaden av ungdomar minskar. Det torde öppna för många att komma in på arbetsmarknaden, under förutsättning att man har rätt kompetens.

– Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en utmaning för alla parter i länet, färre ska försörja fler, säger Maria Salomonsson.

Jobb finns men kompetensen saknas

Rekryteringsbehov, större eller mindre, finns i stort sett inom samtliga branscher inte minst beroende på pensionsavgångarna. De flesta anger att de upplever ökad brist på rätt kompetens vid rekrytering. Inom byggbranschen exempelvis har andelen ökat från 9 procent till 27 procent sedan förra våren.

Allra störst är problemet inom den offentliga sektorn där två av tre arbetsgivare uppger att de har upplevt en brist när de ska rekrytera. Med 65 procent är det högst i landet.

– Några av de utmaningar vi står inför är att skapa bättre förutsättningar för att matcha arbetsgivarnas efterfrågan av kompetens och att öka utbudet av arbetskraft, säger Henrik Moralo, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Östersund.