350 nya jobb på Gotland

Arbetsmarknaden på Gotland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden på Gotland utvecklas positivt de närmaste åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 350 nya jobb i länet. Mest väntas sysselsättningen öka inom bygg. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in något.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019 och 2020 ökar antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år i Gotlands län med 230 personer i år. Nästa år väntas antalet sysselsatta stiga med 120 personer.

Åtta av tio personer på Gotland jobbar inom privata och offentliga tjänster där sysselsättningen väntas öka. Medan sysselsättningen väntas minska inom industrin.

– Till skillnad från i övriga Sverige så väntar hälften av de gotländska byggföretagen att de behöver anställda ytterligare personal under 2019 och 2020. Det saknas arbetskraft inom flera yrken, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker.

Bristen på arbetskraft är ett fortsatt hinder för jobbtillväxten på Gotland inom flera branscher, framför allt inom bygg. Inom både privata och offentliga tjänster kommer det att behövas mer personal. Men takten bromsas något av bristen på arbetskraft och att Gotland tar emot färre flyktingar.

– Sysselsättningen fortsätter att öka, framför allt under 2019, men i lägre takt. Vår bedömning är att många av de nya jobben kommer att gå till utrikes födda. De flesta gotlänningar är redan i jobb, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker.

Då arbetskraften ökar och konjunkturen bromsar in bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att öka. För fjärde kvartalet 2019 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten blir 5,2 procent.

– Utmaningar för Gotland är, som för de flesta delar av landet, att vi behöver motverka bristen på kompetens och utbildad arbetskraft. Många långtidsarbetslösa och utrikesfödda skulle öka sina chanser att få jobb avsevärt om de gick någon form av utbildning, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Även specifika yrkesutbildningar är viktiga för att arbetsgivarna ska hitta den kompetens de efterfrågar. Här behöver skola och näringsliv hitta effektiva lösningar. Arbetsförmedlingen behöver arbeta mer med vägledning till utbildning och anpassade arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken.

150 företag i näringslivet och 25 offentliga arbetsgivare i Gotlands län har intervjuats under våren.