Stark efterfrågan ger sjunkande arbetslöshet

Arbetsmarknadsprognos Gotlands län 2018

13 december 2017

Arbetslösheten fortsätter nedåt och sysselsättningen ökar. Tillsammans med drygt 500 ersättningsrekryteringar får Gotland närmare 700 nya jobbmöjligheter under 2018.

Arbetslösheten har sjunkit under lång tid och under 2018 ökar sysselsättningen och arbetslösheten fortsätter sjunka. Vid slutet av nästa år beräknas arbetslösheten vara 6,1 procent vilket motsvarar 1 725 personer.     Av Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning framgår att arbetsgivarna på Gotland förväntar sig att efterfrågan på varor och tjänster blir starkare än normalt det kommande året. Bedömning är att sysselsättningen fortsätter att öka under 2018 med 175 nya jobb. Till detta kommer drygt 500 ersättningsrekryteringar under 2018.

Brist på kompetens

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka samtidigt som bristen på arbetskraft kommer att vara högre än på många år. Många verksamheter har redan problem att hitta rätt kompetenser. Till exempel är det svårt att rekrytera ingenjörer, läkare, förskollärare och undersköterskor.

– Vi gläder oss åt de många lediga jobben men ser stora skillnader mellan vad arbetsgivarna söker och de arbetssökandes kompetens, berättar Tina Ersson, Arbetsförmedlingens chef på Gotland. Det här gör matchningsarbetet svårare och ökar risken för att de inskrivna får långa arbetslöshetstider.

Var finns jobben

Framför allt växer antalet jobb i privata sektorn och inom information, kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster under 2018. Inom offentlig sektor uppger nästan alla arbetsgivare att de räknar med att ersätta den personal som går i pension. Den ökade sysselsättningen med 175 jobb sker i huvudsak i den privata sektorn.

Utmaningar för Gotlands arbetsmarknad 

Skillnaden mellan vad arbetsgivarna söker och de arbetslösas kompetens kan enligt Arbetsförmedlingens bedömning komma att öka vilket kan försvåra matchningen till jobb.

– Det nära samarbetet med kommunen och försäkringskassan är centralt för att kunna ge rätt stöd och öka möjligheterna till matchning mot de lediga jobben så att vi kan dra nytta av den starka efterfrågan på arbetskraft på Gotland, konstaterar Tina Ersson.