Arbetslösheten på väg mot rekordlåg nivå

Arbetsmarknaden på Gotland 2016-2017

8 juni 2016

Både privata och offentliga arbetsgivare förväntar sig en stark tillväxt med ökad sysselsättning. Arbetsförmedlingen bedömer därför att arbetslösheten kommer att fortsätta minska till och med 2017, och ser ut att hamna i nivå med rekordåret 2008.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med 170 arbetsgivare på ön visar att de goda tiderna fortsätter. Arbetslösheten har minskat stadigt sedan 2012 och kommer fortsätta minska till och med 2017. Förklaringen är en kombination av stärkt världsekonomi, nyetableringar, återetableringar, jobbpaket och en allmänt god efterfrågan.

Till slutet av 2017 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten har sjunkit ytterligare till knappt 1 750 personer, motsvarande en relativ arbetslöshet på 6,3 procent. Totalt väntas sysselsättningen öka med 500 personer under 2016 och 2017. Det motsvarar en sysselsättningsökning med två procent.

– Det är väldigt glädjande att arbetslösheten fortsätter sjunka mot historiskt låga nivåer. Våra utmaning ligger mer och mer i att hitta arbetskraft i tillräckligt takt för att möta arbetsgivarnas behov, framför allt inom offentlig verksamhet. Andelen arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden växer, och här kommer vi också behöva jobba än mer intensivt än vi redan gör, säger Tina Ersson, arbetsförmedlingschef i Visby.

Bedömningarna om en stark utveckling 2016 och 2017 stöds av en ökad jobbtillväxt inom både privat och offentlig sektor. Försvarsmakten, Polisen, Migrationsverket och Region Gotland får ett ökat personalbehov. Inom den privata sektorn är det framförallt byggbranschen som flaggar för många nyanställningar.

Arbetslösheten varierar mycket under året på Gotland som en följd av de stora skillnaderna mellan hög- och lågsäsong. Intervjusvaren från arbetsgivarna inom det privata näringslivet ger en positiv bild av den kommande sommarsäsongen, och efterfrågan ser då ut att bli högre än normalt.