Positiva gotländska företagare

Arbetsmarknaden på Gotland 2015-2016

10 juni 2015

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att arbetsgivarna tror på stärkt efterfrågan på varor och tjänster, särskilt under 2016. Företag inom handel, besöksnäring och byggverksamhet bedöms ha starkast utveckling.

Stark efterfrågan gör att antalet sysselsatta gotlänningar kommer att öka under 2015 och 2016. Sysselsättningen väntas dock inte öka fullt så mycket som vi bedömde i höstprognosen 2014. Bristen på arbetskraft har minskat något för det privata näringslivet och samtidigt ökat inom offentliga tjänster.

- Flera företag och verksamheter har fortfarande problem med att rekrytera till vissa yrken som exempelvis undersjuksköterskor och lastbilsmekaniker, berättar Tina Ersson, arbetsförmedlingschef i Visby. Vi har en komplex bild med stigande efterfrågan, kompetensbrist inom vissa yrken, en stigande befolkning men sjunkande andel personer som är i arbetsför ålder (16-64 år). 

Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten i länet har sjunkit till 6,6 procent i slutet av 2016. Samtidigt fortsätter sysselsättningen att öka under 2015 och 2016.

Förutom jobb inom välfärdstjänster generellt ökar efterfrågan på tjänster inom den privata tjänstesektorn med mer än en tredjedel av alla arbetstillfällen i länet. Hotell, restaurang och handel där många av sommarjobben återfinns har starkast efterfrågan de kommande 6 månaderna. Lägst efterfrågan tror sig tillverkningsindustrin få men även jordbruket har en svag efterfrågan. 

Intervjuundersökningen

Prognosen bygger på intervjuer med ett stort antal, både små och stora arbetsgivare, och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.