Antalet sysselsatta ökar under 2014 och 2015

Arbetsmarknaden på Gotland 2014-2015

11 juni 2014

Sysselsättningen ökade med cirka 100 personer 2013 och den bedöms öka med ytterligare 475 personer under 2014 samt 2015. Till fjärde kvartalet 2014 bedömer Arbets­förmedlingen att antalet arbetslösa och sökande i program med aktivitets­stöd kommer att minska med 200 personer till cirka 2 500. Vid slutet av 2015 beräknas arbetslösheten sjunka ytterligare till 2 200 personer.

I prognosen våren 2013 bedömde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten i Gotlands län skulle sjunka under 2013 och 2014. Detta scenario bekräftas nu i prognosen även om förbättringen går långsammare. Arbetslösheten har sjunkit med cirka 100 personer i stället för knappt 150 som förutspåddes.

– Arbetslösheten variarar mycket under året på Gotland som en följd av de stora skillnaderna mellan hög och lågsäsong. Men i det stora hela visar prognosen att 2014 och 2015 blir positiva år, då arbetslösheten förväntas sjunka ytterligare och antalet sysselsatta ökar, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar visar ett starkare efterfrågeläge inom näringslivet på Gotland jämfört med våren 2013. Vårens undersökning visar att efterfrågan på varor och tjänster stärkts jämfört med förra våren. Efterfrågan är också betydligt högre än i höstas vilket inte är så konstigt om man ser till Gotlands stora säsongsvariationer. Jämfört med höstens prognosundersökning så har de gotländska företagarnas framtidstro stärkts betydligt. 

De gotländska företagen är positiva

Resultaten från vårens intervjuundersökning visar att efterfrågeläget stärks betydligt inför kommande 6 månader. Även på 6-12 månaders sikt är efterfrågan positiv. Som vanligt på Gotland väntas sommarhalvåret bli klart bättre än vinterhalvåret. Efterfrågan för de senaste 6 månaderna inom det privata näringslivet blev starkare än väntat. Finansiell verksamhet och företagstjänster har haft bäst efterfrågan det senaste halvåret. Inför kommande halvår har Gotland en starkare utveckling än riket i övrigt med ett nettotal på 58,8 jämfört med rikets 43,0. Under sommarhalvåret är det framförallt hotell och restaurang som har en mycket stark efterfrågan men även finansiell verksamhet och företagstjänster bedömer sig ha en god efterfrågan. För kommande 6-12 månader bedöms också efterfrågan bli positiv, om än svagare än vid vårprognosen. På 6-12 månaders sikt är det framför allt delar av privata tjänster (handel, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster) som väntar sig en starkare efterfrågeutveckling.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Under inledningen av 2013 sågs vissa tecken på att länets arbetsmarknad stärktes och den stigande arbetslösheten bromsade in. Under förra året sjönk arbetslösheten något och för nästa år väntas arbetslösheten fortsätta att sjunka men konkurrensen om jobben blir fortsatt hög. Detta innebär att personer med starka meriter, erfarenhet och aktuell arbetslivserfarenhet har störst chanser till anställning på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta finns det en mycket stor risk att arbetslösa med längre perioder i arbetslöshet kommer att öka ytterligare. Långa tider utan arbete innebär ofta att vägen tillbaka till arbetsmarknaden blir betydligt svårare.