1 000 nya jobb i Gävleborgs län

Arbetsmarknaden i Gävleborg 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Gävleborg fortsätter att utvecklas positivt, om än i lägre takt. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 1 000 nya jobb. Mest väntas sysselsättningen öka inom information/kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019–2020 ökar antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år i Gävleborg med 600 personer 2019. Nästa år väntas antalet sysselsatta stiga med 400 personer.

Prognosen, som bygger på intervjuer med 580 privata och offentliga arbetsgivare i länet, pekar på en något dämpad efterfrågan på arbetskraft totalt sett även om det varierar mellan olika branscher. För att ändå lyckas rekrytera har både privata och offentliga arbetsgivare sänkt kraven på utbildning och på yrkeserfarenhet. Sverige har en fortsatt stark arbetsmarknad, men påverkas av en dämpad tillväxt i den globala ekonomin och toppen på konjunkturen har passerat. Bristen på arbetskraft är ett fortsatt hinder för jobbtillväxten i länet. Sysselsättningsnivån är rekordhög för inrikes födda och arbetskraftsreserven finns till stor del i gruppen utrikes födda, men det krävs utbildningsinsatser.

– Största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker.

Den totala arbetskraften bedöms öka under prognosperioden och i kombination med ett svagare konjunkturläge och färre subventionerade jobb leder det till att arbetslösheten ökar. För fjärde kvartalet 2019 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten blir 9,3 procent och fjärde kvartalet 2020 9,4 procent. Länets största utmaningar på arbetsmarknaden är att tillgodose att rätt kompetens finns att tillgå.

– Samtliga aktörer på arbetsmarknaden behöver fokusera på långsiktiga samarbeten för att bygga kedjor av insatser för individen. På så sätt kan vi lösa bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens, säger Gabriella Persson Turdell, arbetsförmedlingschef i norra Hälsingland.