600 nya jobb i Gävleborg under 2019

Arbetsmarknadsprognos Gävleborgs län 2019

12 december 2018

Konjunkturen är fortsatt stark i Gävleborgs län och företagen har goda förväntningar på ökad efterfrågan. Samtidigt är det stor brist på arbetskraft och kompetens inom alla sektorer. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning där 558 privata och offentliga arbetsgivare i länet intervjuats visar att företagen ser positivt på det kommande året.

– I Gävleborgs län märks ännu ingen avtagande tillväxttakt. Visst finns det enstaka varningssignaler i form av varsel och arbetsgivare med sänkta förväntningar, men tecknen på en tillväxt som planar ut är få och små i länet, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län.

Med en fortsatt stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med totalt 1 400 personer under 2018 och ytterligare 600 till slutet av 2019 och arbetslösheten minska med 1 800 personer till 9 procent av arbetskraften under samma period.

Brist på arbetskraft

Det råder brist på arbetskraft inom alla sektorer. De stora volymerna finns inom vård och omsorg och inom utbildning, men även inom exempelvis bygg, industri, IT och transport finns stora brister. Det behövs elektriker, civilingenjörer, lastbilsförare, tekniker och operatörer, snickare, systemanalytiker, mjukvaruutvecklare och en rad andra yrken.

– Den befolkningsprognos vi har gjort visar att de utrikes födda är en förutsättning för att länet ska klara av generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Vore det inte för de utrikes födda skulle befolkningen i yrkesför ålder krympa i länet. Det är alltså oerhört viktigt att vi ser till att våra utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden, säger Helena Lindh.

Kompetensgap en tydlig utmaning

Gävleborgs grundläggande strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist inom många branscher finns kvar. Att höja utbildningsnivån i länet är en rejäl utmaning.

– Gymnasieutbildning, körkort och kunskaper i svenska språket ger ofta en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Men, med ett trevligt sätt och en tydlig vilja att lära sig kan man få jobb även om man inte har alla dessa tre kompetenser på plats, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.