Höga förväntningar på länets arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Gävleborg 2018-2019

13 juni 2018

Konjunkturen är stark i Gävleborgs län och företagen har fortsatt goda förväntningar på ökad efterfrågan. Industrin, byggsektorn och stora delar av privata tjänster går riktigt bra. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018–2019.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning där 560 privata och offentliga arbetsgivare i länet intervjuats visar att företagen ser positivt på de kommande 18 månaderna. Det gäller i synnerhet industrin där förväntningarna på ökad efterfrågan är starkare än i riket. Allra starkast tro på den närmaste tiden återfinns inom information och kommunikation.

Med en stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 1 600 personer till slutet av 2019 och arbetslösheten minska med 1 400 personer till 9,2 procent av arbetskraften.

– Då är hänsyn tagen till de rekryteringssvårigheter som arbetsgivarna möter. Med rätt förutsättningar kan sysselsättningen bli högre, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län.

Brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft är fortfarande hög. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare. Den är särskilt påtaglig inom vård, skola och omsorg där det saknas stora volymer av bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och lärare. Bristen är också påtaglig inom vissa yrken som buss- och lastbilschaufförer samt byggnadsarbetare.

– Att komma till rätta med arbetskraftsbristen är en förutsättning för att tillgodose såväl fortsatt tillväxt som god välfärd i länet, säger Helena Lindh.

Matchning en övergripande utmaning

Gävleborgs grundläggande strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist inom många branscher finns kvar. Att höja utbildningsnivån i länet är en rejäl utmaning.

– Det gäller bland annat att få fler ungdomar och långtidsarbetslösa att studera vidare, men också att identifiera nyanlända med yrkes- och akademisk kompetens så att de snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden. Det finns dock arbetsgivare som är beredda att anställa personal som saknar formell kompetens så länge de har en vilja och ett driv, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.