Största arbetskraftsbristen på tio år

Arbetsmarknadsprognos Gävleborgs län 2018

13 december 2017

Konjunkturen är stark i Gävleborgs län och företagen har stora förväntningar på ökad efterfrågan. Samtidigt är arbetskraftsbristen den högsta på minst tio år. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2018.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning där 520 privata och offentliga arbetsgivare i länet intervjuats visar att företagen ser positivt på den närmaste framtiden. Det gäller i synnerhet byggsektorn där förväntningarna på ökad efterfrågan är starkare än någonsin tidigare.

Med en stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 1 000 personer till slutet av 2018 och arbetslösheten minska med 900 personer till 10,5 procent av arbetskraften.

– Då är hänsyn tagen till de rekryteringssvårigheter som arbetsgivarna möter. Med rätt förutsättningar kan sysselsättningen bli högre, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker.

Brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft upplevs som den högsta på minst tio år. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare. Den är särskilt påtaglig inom vård, skola och omsorg där det saknas stora volymer av bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och lärare. Bristen är också påtaglig inom vissa yrken som buss- och lastbilschaufförer samt byggnadsarbetare.

– Att komma till rätta med arbetskraftsbristen är en förutsättning för att tillgodose såväl fortsatt tillväxt som god välfärd i länet, säger Helena Lindh.

Matchning en övergripande utmaning

Länets utmaningar är förutom arbetskraftsbristen, hög arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda. Att höja utbildningsnivån i länet är en rejäl utmaning.

– En fullgjord gymnasieutbildning är för de flesta arbetsgivare grundläggande för anställning, liksom kunskaper i svenska språket. Det finns dock arbetsgivare som är beredda att anställa personal som saknar formell kompetens så länge de har en vilja och ett driv, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.