Stark optimism bland företagen

Arbetsmarknadsprognos Gävleborgs län 2017

7 december 2016

Näringslivet ser mycket positivt på framtiden och har planer på att utöka personalstyrkan. Ökade kompetenskrav innebär dock att många personer hamnar allt längre från arbetsgivarnas krav.

Stämningsläget bland länets arbetsgivare är optimistiskt, framför allt inom den privata tjänstesektorn. För näringslivet totalt är optimismen den högsta på nio år. Samma sak gäller rekryteringsplanerna, även inom det offentliga. Det gör att Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 700 personer.

– Trots näringslivets positiva rekryteringsplaner gör ökade rekryteringsproblem att sysselsättningsökningen skruvats ned något jämfört med bedömningen som gjordes i våras, säger Bitte Lyrén, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Stigande arbetslöshet

Sysselsättningen väntas öka men samtidigt väntas också arbetslösheten stiga till 11,6 procent av arbetskraften till år 2017. Bedömningen är att det främst är utrikesfödda som bidrar till ökningen, liksom de som saknar gymnasieutbildning. Samtidigt minskar den svenskfödda befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborgs län.

– Ska länets näringsliv och offentliga verksamheter förlita sig på arbetskraft från den svenskfödda befolkningen får de det minst sagt bekymmersamt, säger Bitte Lyrén.

– En viktig uppgift för oss och för alla aktörer på arbetsmarknaden är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dem i utsatta grupper att få ett jobb. Vi jobbar dessutom hårt med arbetsgivarkontakter och med att motivera till reguljära studier, säger Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

De största utmaningarna

  • arbetskraftsförsörjning – befolkningen i arbetsför ålder behöver öka
  • kompetensförsörjning – stor skillnad mellan efterfrågad kompetens och direkt tillgänglig arbetskraft
  • utbildningsnivån – lägst i landet
  • enkla arbeten – stor bristvara
  • utomeuropeiskt födda – majoriteten har förgymnasial utbildning

Den absolut största utmaningen nu och framöver är länets inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa. Arbetslösheten bland dem är i dag 54 procent, att jämföra med 6,4 procent för personer födda i Sverige. Dessutom har har sex av tio enbart en förgymnasial utbildning.

– För oss på Arbetsförmedlingen innebär det att vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar och att klä på de som har bristfällig utbildning med exempelvis en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning men också vägleda och motivera arbetslösa att börja med reguljära studier. För dem som varit arbetslösa en längre tid finns möjlighet att studera på vuxenutbildningen utan att ta stöd från CSN, säger Charlotte Humling.