Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft i Dalarnas län 2019

Arbetsmarknadsprognos Dalarnas län 2019

12 december 2018

Det kommer att vara en fortsatt stark arbetsmarknad i Dalarnas län under 2019. Arbetsgivare i både privat och offentlig sektor behöver anställa, men har svårt att få tag i utbildad personal.

Arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt i år, både i länet och i landet som helhet. Nästa år väntas sysselsättningen fortsätta att öka marginellt i Dalarnas län.

Arbetsförmedlingens prognos, som bygger på intervjuer med 400 arbetsgivare i Dalarna, visar att många har som ambition att öka personalstyrkan under nästa år.  Samtidigt har de redan problem med att hitta anställda som kan ersätta alla medarbetare som går i pension framöver.

Den privata tjänstesektorn med bland annat handel, hotell och restaurang, transport och företagstjänster är fortsatt optimistiska inför 2019. Företagen inom bygg och industrisektorn ser dock en viss avmattning.

– Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad i Dalarna och nu bedöms konjunkturen vara på sin topp. Det största problemet i länet är tillgången på de kompetenser och färdigheter som arbetsgivarna söker. Bristen på arbetskraft är extra stor i Dalarna, eftersom vi var ett av de första länen i riket med en omfattande generationsväxling, säger Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker i Dalarna.

Arbetslösheten i länet väntas fortsätta minska under prognosperioden och landar på strax över 6 procent i slutet av 2019. Det beror dels på att färre nya personer väntas bli arbetslösa, dels på den stora efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten är redan mycket låg bland inrikes födda och kommer även att fortsätta minska bland utrikes födda. Det är dock en utmaning att en stor del av de arbetssökande i Dalarna saknar den utbildning som arbetsgivarna efterfrågar, det gäller inte minst många nyanlända.

–Länet måste ta tillvara på den utrikes födda befolkningen som flyttar hit. Här krävs bland annat utbildningsinsatser för att kunna matcha fler till jobben på länets arbetsmarknad och få ner arbetslöshetstiderna, säger Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker.