Exceptionell högkonjunktur i Blekinge på väg att klinga av

Arbetsmarknadsprognos Blekinge län 2019

12 december 2018

Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos pekar på att konjunkturen i Blekinge efter flera rekordstarka år går in i en tydlig avmattning 2019. Sysselsättningen väntas öka med 400 personer 2019 (0,6%) och arbetslösheten minskar från 9,2 procent av arbetskraften till 8,7 procent i slutet av nästa år.

Flest nya jobb skapas inom privat tjänstesektor och framförallt är det arbetsgivarna inom it-sektorn samt restaurangbranschen som uttrycker fortsatt optimism. Industrin växer även nästa år och Blekinges byggbransch räknar med urstark efterfrågan. Inom offentliga tjänster ökar sysselsättningen inom utbildning, men minskar svagt totalt sett på grund av dämpad befolkningstillväxt.

Inflödet av utrikes födda till arbetskraften har sjunkit drastiskt i år och de jämförelsevis låga nivåerna förväntas fortsätta nästa år. Blekinges problem med bristen på kvalificerad arbetskraft som bromsar länets utveckling kvarstår och den långsiktiga kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Länet står inför stora kommande behov samtidigt som den strukturella arbetslösheten ökat rejält under 10-talet. För att lösa denna ekvation finns ett stort behov av stöd och insatser för många av de inskrivna arbetssökande där vägledning och studiemotiverande insatser blir allt viktigare. Men det är inte minst viktigt att rikta insatser kring inspiration och vägledning mot våra ungdomar.

– Kommunerna i Blekinge är utan tvekan de viktigaste aktörerna för att lyckas med 20-talets kompetensförsörjning. En anledning är att de är den dominerande arbetsgivaren för många viktiga bristyrken inom välfärdssektorn. Men kanske viktigast är att det är kommunerna som äger möjligheten att låta våra ungdomars göra mer informerade utbildningsval, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker.

– Det fortsatta behovet av arbetskraft inom många bristyrken gör att vi hoppas hitta fler jobböppningar även för de som står längre från arbetsmarknaden. Här kan till exempel rekryteringsutbildningar eller anställningsstöd vara bra verktyg beroende på individen, Säger Karin Blomdahl, sektionschef. 

Sammanfattning

 • 2018 ökar sysselsättningen med 800 personer (+1,2 %) och 2019 med 400 personer (+ 0,6 %).
 • Arbetskraften fortsätter att öka i betydligt svagare takt vilket bland annat beror på att invandringen minskar. Tillskottet av personer i yrkesverksam ålder (16-64 år) består helt av utrikesfödda. Så har det varit under flera år och så fortsätter det under 20-talet.
 • Arbetslösheten minskar med 310 personer fram till sista kvartalet 2019, vilket innebär att det kommer att finnas 6 720 inskrivna arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån beräknas till 9,2 procent sista kvartalet 2018 och till 8,7 procent sista kvartalet 2019.
 • Gruppen som varit arbetslösa mer än två år fortsätter öka. Här behövs långsiktiga insatser och utbildningsbehovet är stort. 

Tre viktiga utmaningar på Blekinges arbetsmarknad är

 • Matchning till arbete och utbildning
 • Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
 • Motverka långtidsarbetslösheten

Tydlig brist på arbetskraft finns inom följande yrkesområden:

 • Läraryrken
 • Yrken inom omvårdnad, hälso- och sjukvård.
 • Yrken inom socialt arbete,
 • Yrken inom bygg och anläggning,
 • Yrken inom teknik och it,
 • Kvalificerade yrken inom industrin