Inbromsning på Blekinges arbetsmarknad efter tre års extremt stark konjunktur

Arbetsmarknadsprognos Blekinge län 2018

13 december 2017

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018 visar att Blekinges arbetsmarknad bromsar in nästa år efter tre års exceptionell konjunkturuppgång.

Till slutet av 2018 ligger arbetslösheten still på 9,9 procent av arbetskraften. Sysselsättningsökningen som blir både svagare och bredare än tidigare, omfattar både privata och offentliga tjänster. Efter en topp i år dämpas sysselsättningen inom industrin något, men ökar ändå 2018 för tredje året i rad. Även byggsektorn väntas gå bra. Bristyrkessituationen har förbättrats något, men länet står inför allvarliga problem om inte kompetensförsörjningen inom vård och omsorg samt utbildning får en långsiktig lösning.