Näringslivslivet tar över som jobbmotor i Blekinge

Arbetsmarknaden i Blekinge 2017-2018

13 juni 2017

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Blekinge 2017 och 2018 visar på fortsatt stark efterfrågan och den första verkliga återhämtningen sedan finanskrisen för Blekinges industri.

Näringslivet har tagit över från den offentliga sektorn som jobblokomotiv och nästa år blir det fortsatt stark tillväxt inom den privata tjänstesektorn. Jobben blir fler, men sysselsättningsökningen dämpas något. Arbetslösheten minskar till 9,3 procent av arbetskraften i slutet av 2018. Bristyrkessituationen är en fortsatt utmaning.