Arbetslösheten minskar, rekordhöga bristtal, men fortfarande många arbetslösa

Arbetsmarknadsprognos Blekinge län 2017

7 december 2016

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Blekinge 2017 visar på den starkaste efterfrågan sedan åtminstone 2010.  Nytt är att näringslivet, både industrin, privata tjänstesektorn och byggbranschen, blir draglok för nästa års sysselsättningsökning.

 Bristyrkessituationen fortsätter att förvärras och Blekinge har nu den allvarligaste situationen i landet. Arbetslösheten minskar till 7 230 personer i slutet av 2017, d.v.s. 9,3 procent av arbetskraften.