Många nya jobb och många nya i arbetskraften i Blekinge

Arbetsmarknaden i Blekinge 2016-2017

8 juni 2016

Länets arbetsgivare är positiva och sysselsättningen väntas öka rejält. För första gången under det här decenniet bidrar både den privata och den offentliga tjänstesektorn med nya jobb under prognosperioden.

Trots detta ökar arbetslösheten både 2016 och 2017, vilket beror på att arbetskraften växer kraftigt. De personer som är väl rustade får relativt snabbt arbete, medan arbetslösheten för gruppen som har svårt att konkurrera om jobben ökar. Det krävs kraftfulla insatser, bland annat inom utbildning, för att vända denna trend.