Arbetslösheten minskar, rekordhöga bristtal, men fortfarande många arbetslösa

Arbetsmarknadsprognos Blekinge län 2016

9 december 2015

Arbetsgivarna är positiva och sysselsättningen väntas öka rejält. Vård och omsorg blir länets jobbmotor, men även utbildningssektorn behöver mycket personal. Privata tjänstesektorn och industrin går också bättre.

Trots det ökar arbetslösheten något i år och nästa år eftersom både befolkningen och arbetskraften växer kraftigt. Utvecklingen pekar på att de som är väl rustade snabbt får arbete, medan det finns en snabbt växande grupp som i dagsläget har svårt att konkurrera om jobben.