Nästa år minskar arbetslösheten kraftigt i Blekinge, men bristyrkena blir fler

Arbetsmarknaden i Blekinge 2015-2016

10 juni 2015

I höst tar sysselsättningen fart och utvecklingen fortsätter nästa år. Blekinges företagare har en stark framtidstro, framför allt inom den privata tjänstesekton, men även inom bygg.

Vård och omsorg samt företagstjänster fortsätter att vara länets jobbmotorer. Nästa år väntas sysselsättningen öka inom utbildningssektorn, offentlig förvaltning och industrin. Arbetslösheten minskar 2016 till den lägsta nivån sedan 2008.