Fler får jobb i Blekinge nästa år, men fortsatt stor brist på arbetskraft inom många branscher

Arbetsmarknadsprognos Blekinge län 2015

9 december 2014

Efter en trevande start tar sysselsättningen fart i slutet av 2015. Blekinges företagare är rejält optimistiska inför framtiden, framför allt inom den privata tjänstesekton. Vård- och omsorg och företagstjänster fortsätter som jobbmotorer nästa år, men även branscherna informations- och kommunikationsteknik, hotell och restaurang samt bygg räknar med stark sysselsättningsökning.

Länets strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med brist på arbetskraft inom många branscher kvarstår. Här krävs långsiktiga insatser som involverar många aktörer för att hitta lösningar.