Uppsving på Blekinges arbetsmarknad nästa år

Arbetsmarknaden i Blekinge 2014-2015

11 juni 2014

Den positiva trenden dämpas något i år och sysselsättningen får rejäl fart nästa år. Fram till slutet av 2015 skapas 1 240 jobb och störst optimism finns inom den privata tjänstesekton, vilket betyder fler ingångsjobb för ungdomar. Samtidigt kvarstår länets strukturella problem med fler arbetssökande som behöver mycket stöd för att kunna konkurrera om jobben parallellt med brist på arbetskraft inom många branscher.