Yrkesprognos: Utblick över åren 2022 och 2026

2021-11-10

Arbetsförmedlingen har under en längre tid regelbundet publicerat prognosrapporten ”Var finns jobben”. Som ett led i Arbetsförmedlingens utvecklade och förändrade yrkesprognosarbete har vi valt att även göra förändringar i hur vi presenterar de övergripande resultaten på yrkesområdesnivå. Rapporten Yrkesprognoser – en utblick över åren 2022 och 2026 beskriver konkurrenssituationen inom 15 olika yrkesområden samt några utmaningar inom området kompetensförsörjning.

Arbetsförmedlingens yrkesprognos mäter konkurrensen om jobben enligt tre kategorier: liten konkurrens, mycket liten konkurrens och konkurrens. Det är liten eller mycket liten konkurrens inom ett stort antal yrken inom de aktuella yrkesområdena. Lägst konkurrens återfinns inom data/it, pedagogik, samt hälso- och sjukvård. Högst konkurrens återfinns framför allt inom försäljning, inköp och marknadsföring, kultur, media och design samt transport, distribution och lager.