Vilka yrken bryter långtidsarbetslöshet?

2021-11-23

Långtidsarbetslöshet är ett stort problem på svensk arbetsmarknad. Andelen arbetslösa med långa tider utan arbete har trendmässigt ökat de senaste åren. En utveckling som förstärkts under pandemin. Av den anledningen belyser denna rapport vilka yrken som bryter långtidsarbetslöshet.

Sammansättningen av de tidigare långtidsarbetslösa som rapporten följer upp står i skarp kontrast till sammansättningen av de långtidsarbetslösa totalt. Av de som lämnat för arbete har 85 procent minst en gymnasial utbildning och nära 60 procent är inrikes födda. Det kan jämföras med att åtta av tio långtidsarbetslösa kommer från grupper med svag konkurrensförmåga. Till dessa räknas personer som saknar gymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller arbetslösa 55 år och äldre.

Oavsett utbildning eller födelseregion är tidigare långtidsarbetslösa överrepresenterade i yrken med inga eller låga krav på formell utbildning samt i yrken som kräver en gymnasial utbildning. De är också underrepresenterade i yrken med en kvalifikationsnivå som motsvarar en eftergymnasial utbildning. Med det sagt har särskilt utbildning en stor betydelse för vilket yrke som bryter långtidsarbetslöshet.

Vilka yrken bryter långtidsarbetslöshet?

Rapporten visar att de vanligaste yrkena som bryter långtidsarbetslöshet är undersköterska, städare, vårdbiträden, övriga servicearbetare samt personliga assistenter. Det finns betydande skillnader mellan kvinnor och män. Tidigare långtidsarbetslösa kvinnor är koncentrerade till färre yrken än vad män är och arbetar oftare i välfärdsyrken.