Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens långsiktiga effekter och konjunkturella mönster?

25 augusti 2011

Arbetsmarknadspolitiska insatser har såväl önskade som oönskade effekter. En relevant och intressant policyfråga är om, och i så fall hur, dessa motsatta effekter varierar på kort respektive lång sikt för olika program och insatser (och/eller under olika konjunkturcykler).

Eftersom det handlar om olika typer av insatser är frågan vilken mix av insatser och program som ger det bästa (eller det mest effektiva) resultatet på lång sikt och/eller under olika konjunkturlägen.