Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

3 mars 2020

Syftet med rapporten är att sammanfatta kunskapsläget vid Arbetsförmedlingen om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden.

I rapporten lyfts tre övergripande rekommendationer:

  • Det är viktigt att se till att utrikes födda kvinnor och utrikes födda män får insatser och stöd i samma utsträckning. En viktig del i det arbetet är att även öka föräldraledigas möjligheter att planera för att komma i arbete.
  • Det behövs ett ständigt pågående och aktivt arbete för att motverka diskriminering.
  • Vi behöver fortsätta arbetet med att hitta vägar att identifiera och lyfta fram kompetenser som utrikes födda kvinnor har.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 231 kB.